Joost Strijtveen

Maatschappelijke vraagstukken hebben zelden één oorzaak en er is bijna nooit een simpele oplossing. Vaak spelen allerlei belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Joost betrekt stakeholders bij vraagstukken en zoekt gezamenlijk naar concrete en werkbare oplossingen.

Beleid met maatschappelijke meerwaarde

Joost heeft expertise op het gebied van regeldrukonderzoeken, subsidie-evaluaties, knelpuntenonderzoek en staatssteunscans. Door met verschillende stakeholders in gesprek te gaan, komt hij snel tot de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft Joost een grondige (juridische) kennis van Europese regelgeving en weet hij deze kennis om te zetten in bruikbare en concrete adviezen voor staatssteunscans.

Geïnteresseerd, enthousiast en een verbinder

Joost is een jonge consultant die enthousiast wordt van het werken aan uiteenlopende vraagstukken in verschillende sectoren. Hij legt daarbij gemakkelijk verbindingen tussen mensen met verschillende disciplines en achtergronden. Doordat hij uit interesse doorvraagt komt hij snel tot de essentie van een vraagstuk. Door daarnaast aandachtig te luisteren, mee te denken met gesprekspartners en oplossingsgericht te werken is Joost een geschikte gespreksleider.

Joost studeerde in de sociologie af op het onderwerp legitimiteit van Europese staatssteunregelgeving. In dit onderzoek kwam naar voren dat de belevingswereld van (inter)nationale overheden vaak niet goed aansluit bij de praktijk van de uitvoerder of burger. Joost heeft zich sindsdien tot doel gesteld om de belevingswereld van burger en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Recente projecten:

  • Projectmedewerker rapport ATR: ‘De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving’. In opdracht van de Tweede Kamer werd onderzocht of verschillen in de regelgeving voor de klus- en deeleconomie aanleiding kunnen zijn om regelgeving voor de traditionele economie te vereenvoudigen.
  • Projectmedewerker ‘Blauwdruk toekomstige relatie met VVN, TeamAlert en SWOV’. In opdracht van IenW hebben wij een project uitgevoerd om van drie verkeersveiligheidsorganisaties de relatie tussen het beleidsdoel, de verschillende activiteiten en resultaten beter inzichtelijk te maken.

 

Lisanne Vis

‘Effectief beleid en goede regels bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidsmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.’ 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van klanten bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzocht Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en subsidies. Ze werkte bijvoorbeeld aan de subsidie-evaluaties van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en de herijking van het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018). Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Ze is gespecialiseerd in de toepassing van de staatssteunregels.

Bij Europa decentraal leidde Lisanne met veel plezier een project in het kader van het Nederlands EU-Voorzitterschap. Met een innovatieve aanpak zijn vraagstukken geïdentificeerd waar lokale en regionale overheden tegenaan lopen bij het uitvoeren van Europese regelgeving. De uitkomsten worden gebruikt voor REFIT, het traject voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Naar aanleiding van dit project is Lisanne genomineerd voor Beste Ambtenaar 2016, een verkiezing van Publiek Denken.

Karen Loosman

“Mijn passie is om nieuwe inzichten te bieden in complexe situaties, zodat overheid en ondernemers elkaar versterken en uitdagingen samen aangaan.”

Karen is enthousiast, inhoudelijk en verbindend. Door haar analytische vaardigheden en haar creativiteit is ze in staat om in complexe situaties naar nieuwe wegen te zoeken. Ze is gemotiveerd om op het grensvlak tussen overheid en bedrijven te werken en hen met elkaar te verbinden. Haar interessegebieden zijn ondernemerschap, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Karen heeft de bachelor Politicologie en de master Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Tijdens haar studies heeft ze haar kennis van beide disciplines ingezet als onderzoeksassistent aan de VU. Bij Sira werkt ze op dit moment als projectmedewerker aan de samenhang tussen overheidsbeleid en franchising en de ontwikkelingsmogelijkheden van overheidsdigitalisering.

Lize Kooijman

Enthousiast, betrokken en inhoudelijk gedreven, in enkele woorden een omschrijving van Lize. Ze luistert naar wensen van opdrachtgevers en denkt graag met hen mee. Door haar scherpe analyses en doorzettingsvermogen brengt ze complexe problemen helder in kaart. Lize heeft ervaring met het inzichtelijk maken van financiële effecten en regeldruk, klantreizen en het vereenvoudigen van regelgeving. Daarnaast heeft zij veel kennis van beleids- en subsidie-evaluaties.

Bij Sira Consulting werkt Lize aan projecten op het gebied van beleids- en subsidie-evaluaties, ondernemerschap en financieel-economisch beleid. Een concreet voorbeeld is de lastenmeting subsidies voor de provincie Drenthe. Recentelijk heeft Lize in opdracht van het ministerie van IenW drie subsidie-evaluaties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid.  

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven projectmedewerker. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Eva heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2015’. In dit onderzoek heeft de gemeente Amsterdam inzicht gekregen in mogelijkheden om het Stelsel van Basisregistraties beter te benutten. Ook heeft zij in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar normtijden bij het UWV.

 

Mark de Zeeuw

“Voor technische ontwikkelingsprojecten ga ik op zoek naar de best passende financiële ondersteuning.”

Mark is scherp, beleefd en houdt het overzicht. Het verder helpen van technische ontwikkelingsprojecten doet hij met groot enthousiasme. In samenwerking met de klant wordt er gezocht naar regelingen van de overheid, maar ook die van private fondsen, die passen bij  projecten van de klant. Nadat de offerte geaccepteerd is werken wij alle regelingen met een raakvlak uit en adviseren we waar nodig over kleine aanpassingen aan het project om de kans op succes te vergroten. Voornamelijk behandelen wij projecten in de off-shore industrie, ICT-ontwikkelingen en innovatieve technologiëen.

Recentelijk zijn er WBSO-aanvragen ingediend en worden er meerdere projecten uitgevoerd voor het topsectorenbeleid van BZ, het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het werken op no-cure-no-pay basis zorgt ervoor dat wij elk project tot een goed einde willen brengen.

Rob Blank

“I love analyzing complex problems and then – in close collaboration with my clients – identify solutions.”

Rob is a dedicated and creative senior consultant, who can solve complex problems through analysis and successfully engage with a large number of stakeholders.

In the past ten years he has executed a variety of projects in which the regulatory burden of national and international legislation was measured using the Standard Cost Model (SCM). In addition, Rob advices (local) governments to improve their public services.

At Sira Consulting Rob accrued years of experience in executing Regulatory Impact Assessments (RIA´s) for new regulations. His specialties include the environment, biobased- and circular economy.

Joey van den Hurk

“I enjoy the interaction with stakeholders, especially in politically sensitive projects where we have to rely upon each other to achieve the best results. I focus on the larger strategic picture.”

Joey can best be described as a dedicated project leader with a comprehensive, empathic understanding of his clients’ needs. With great creativity he helps clients find solutions for their problems. He has a systemic mind-set and combines content-expertise with process-expertise.

For over ten years Joey has advised national and local governments on how to improve their service delivery to citizens, businesses and professionals.

Joey has practical experience with and in-depth knowledge of policy-making. He is an expert on policies relating to healthcare, work and income. Joey is an experienced and certified conflict-mediator. In addition, he is known for his charismatic presentation and facilitation skills.

Michel Bloemheuvel

“I support governmental organizations with practical improvement measures to stimulate the ease of doing business”.

Professional, serious and dedicated: Michel is a constructive sparring partner who consistently achieves above average results for his clients.

Michel spent de last 10 years specializing in the reduction of red tape, process improvement and the improvement of public services. He has conducted a large number of impact assessments, baseline measurements and policy evaluations. He also played an important role in the development and implementation of methods to map the effects of public services and regulations. Examples are the Mark of Good Public Services (MGPS) and the local Impact Assessment.

Michel executes projects in a variety of countries around the world. For example, he helped develop and implement the Mark of Good Public Services (MGPS) by municipalities in South Africa, with the aim of realizing a healthy business climate, creating jobs and fostering the (local) economy.

Joland van der Heijden

“I will deliver the best solution in close cooperation with the client.”

Creative, involved and dedicated: Joland delivers maximum results that answer all of a client´s research questions. He has executed numerous projects in which the regulatory burden of national and international legislation was measured using the Standard Cost Model (SCM). In addition Joland has developed and implemented a range of other calculations models at Sira Consulting. An example is the CAR-methodology for reducing the regulatory burdens for specific economic sectors.

His specialties include spatial planning, environment and traffic. His key expertise is in the application of IT and national governmental databases in order to reduce regulatory burden.

Joland has been active in various European countries. For example, he taught and supervised a group of Irish government officials on how to apply the SCM in a baseline measurement for seven Irish departments.